City Tree

City Tree is een opmerkelijke innovatie. Er zijn internationaal diverse onderscheidingen toegekend aan de ontwikkelaar van deze innovatie, het Duitse Green City Solutions. De City Tree vervult een cruciale rol in het verbeteren van de stedelijke leefomgeving; een effect vergelijkbaar met 275 bomen. Elke City Tree is in staat om op jaarbasis 240 ton CO2 afname te realiseren en daarnaast wordt er door de aanwezige mossen fijnstof en stikstofoxiden opgenomen.

De City Tree vergt in vergelijking met 275 bomen maar 5% van de benodigde kosten en 99% minder ruimte. Daarnaast is het opmerkelijk dat City Tree gebruikmaakt van Internet of Things technologie, waardoor het een interessant pr/communicatie object is voor o.a. corporate partijen.

City Tree