Certificering

Frisia Bergum beschikt over het ISO 9001:2008 en VCA** (2008/5.1) certificaat. Tevens zijn wij in het bezit van drie BRL certificaten die vallen onder Groenkeur.

ISO 9001:2008; hierbij gaat het om de interne bedrijfsprocessen, methodieken, bepalingen en klanttevredenheid, sinds 1999 is dit certificaat in ons bezit.
Bij VCA** staat de veiligheid centraal. De VCA** is een checklist met een 60-tal vragen (eisen) waaraan het veiligheidsbeleid, de veiligheidscultuur en de praktische veiligheid op de projecten moeten voldoen, sinds 2002 is dit certificaat in ons bezit.
BRL Groenvoorzieningen en BRL Boomverzorging; hierbij gaat het om ISO en VCA** in een groen jasje, sinds 2005 is dit certificaat in ons bezit. Sinds 2011 is het certificaat BRL Dak- en Gevelbegroening in ons bezit.
Deze certificeringen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen onze missie om klantgericht te werken en prioriteit te geven aan veilig werken.