Certificering

Frisia Bergum beschikt over het ISO 9001:2008 en VCA** (2008/5.1) certificaat. Tevens zijn wij in het bezit van drie BRL certificaten die vallen onder Groenkeur.

ISO 9001:2008; hierbij gaat het om de interne bedrijfsprocessen, methodieken, bepalingen en klanttevredenheid, sinds 1999 is dit certificaat in ons bezit.
Bij VCA** staat de veiligheid centraal. De VCA** is een checklist met een 60-tal vragen (eisen) waaraan het veiligheidsbeleid, de veiligheidscultuur en de praktische veiligheid op de projecten moeten voldoen, sinds 2002 is dit certificaat in ons bezit.
BRL Groenvoorzieningen en BRL Boomverzorging; hierbij gaat het om ISO en VCA** in een groen jasje, sinds 2005 is dit certificaat in ons bezit. Sinds 2011 is het certificaat BRL Dak- en Gevelbegroening in ons bezit.
Deze certificeringen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen onze missie om klantgericht te werken en prioriteit te geven aan veilig werken.

Klik op de onderstaande link om het certificaat te bekijken: