BEA SuikerUnie Vierverlaten

Adviesbureau Peutz, vertegenwoordigd door dhr. E. Barendregt, heeft Pius Floris Boomverzorging Groningen gevraagd om een boomeffectanalyse (BEA) uit te voeren bij 19 populieren staande op het terrein van de SuikerUnie te Hoogkerk. Aanleiding voor dit onderzoek is de ophanden zijnde herinrichting van dit gebied.

De veranderingen in het gebied rondom de bomen is omvangrijk. In de directe omgeving van de 19 bomen uit dit onderzoek hebben de veranderingen vooral te maken met de aanleg van een nieuwe kade voor het laden en lossen van binnenvaartschepen en de opslag van materialen.

Allereerst is er een VTA-keuring (Visual Tree Assessment) uitgevoerd waarbij de bomen zijn getoetst op de criteria die door de gemeente Groningen zijn gesteld. Vervolgens is steekproefsgewijs een bewortelingsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van onze bevindingen is een rapportage opgesteld in de vorm van een BEA (Boom Effect Analyse).

BEA SuikerUnie Vierverlaten
BEA SuikerUnie Vierverlaten