Kappen Populier

Voor een bestaande klant is een Populier gekapt met behulp van een telekraan. De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden omdat er instabiliteit in het wortelgestel was opgetreden.

Kappen Populier

Kappen Populier

Kappen Populier