Snoeiwerkzaamheden aan de Oostergoweg Leeuwarden

Zondag 19 maart zijn Pius Floris Boomverzorging Bergum en Frisia Bergum druk bezig geweest met snoeiwerkzaamheden aan de Oostergoweg te Leeuwarden. Aan dit deel van de weg moesten in opdracht van de gemeente Leeuwarden, in zijn totaliteit 127 populieren gesnoeid worden. De bomen hadden last van het nodige achterstallige onderhoud. We hebben de kroonhoogte omhoog gebracht en alle bomen zijn ontdaan van al het risico en doodhout. Gezien de drukte op werkdagen met het doorgaande verkeer, is er voor gekozen om deze weg in het weekend volledig te stremmen. Op deze manier konden de snoeiers ongehinderd hun werk doen.

Oostergoweg Leeuwarden

Oostergoweg Leeuwarden