Colofon

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Frisia Bergum

Kamer van Koophandel

Frisia Bergum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01031360.

Reageren

Hebt u mijn website bezocht en een opmerking of een vraag? Vul dan het contactformulier in.

Ontwerp

Young Creations

CMS & techniek

B-arts internetdiensten