Project Bilgaard Leeuwarden

Woningcorporatie WoonFriesland heeft door Frisia Bergum 3.000 vierkante meter sedum, parkeerdek en grindvlakken laten aanleggen, waarbij ook bomen en twee speelplaatsen zijn opgenomen. Omdat vergroening van de stad een van de speerpunten van het gemeente bestuur is, heeft WoonFriesland gemeend op het parkeerdak een tweede maaiveld te creëren. Voor de bewoners ontstaat zo een intiem eigen wereldje met wandelpaden, bomen en speelplaatsen. De groenelementen bieden een plezierig aanzicht en het verhoogt de woonkwaliteit.

Project Bilgaard Leeuwarden
Artist impression winkelcentrum Bilgaard