Waterretentie dak Vrije Universiteit Amsterdam

De VU realiseert het Nieuwe Universiteitsgebouw direct gelegen aan het Campusplein grenzend aan De Boelelaan. Kenmerkend van het gebouw is de transparante en duurzame vormgeving; met name studenten en medewerkers van de bèta wetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen.

De VU streeft naar het voldoen aan criteria voor Breeam Excellent (beoordelingsmethodiek duurzaamheidprestatie) om een zeer leefbare, energiezuinige en levensduurbestendige omgeving te creëren. Het groene retentiedak van 1100 vierkante meter is inmiddels aangelgd, zodat planten en dieren medegebruikers kunnen zijn van het gebied. De geplande begroeiing (veenweide vegetatie) heeft invloed op het behalen van een goede Breeam erkenning. Het gebouw is ontworpen door het Amsterdamse Team V architectuur.

Op het groene retentiedak wordt een laag water opgeslagen door het gebruik van waterretentieboxen. Op het dak kan een waterniveau staan van 7 tot zelfs 14 cm. Door toepassing van het innovatieve "Optigroen Drosselsysteem”, wordt de waterafvoer van het dak gereguleerd. Daardoor wordt bij heftige buien minder of geen water afgevoerd naar het rioolstelsel, zodat de sponswerking van de stad toeneemt.

Bij de vergunning aanvraag rondom bouwprojecten speelt Waternet een belangrijke rol in het verkrijgen van akkoord. De waterretentie door het groen-blauwe dak heeft daar een nadrukkelijke rol in gespeeld.


Waterretentie dak Vrije Universiteit Amsterdam


Waterretentie dak Vrije Universiteit Amsterdam


Vrije Universiteit Amsterdam


Vrije Universiteit Amsterdam


Vrije Universiteit Amsterdam


Waterretentie dak Vrije Universiteit Amsterdam

 

Waterretentie dak Vrije Universiteit Amsterdam

(Bron: Beeldmateriaal - Vrije Universiteit Amsterdam en Visser & Smit)