Bij vriendelijke berm

Frisia Bergum heeft in opdracht van Provincie Fryslân en naar een idee van mevrouw Rinie van Zanden (Statenlid Partij voor de Dieren) in de omgeving van Bitgum een "Bij” vriendelijke berm aangelegd.

De feestelijke opening werd verzorgd door gedeputeerde Sietske Poepjes in samenwerking met de o.b.s. Martenaskoalle te Bitgummole, zij hebben deze "Bij” vriendelijke berm op gepaste wijze ingezaaid. 

Bij vriendelijke berm