Ecologisch aanleg en beheer

Voor Landschapsbeheer Friesland wordt gewerkt aan verbeteren van de leefomgeving voor insecten, kikkers en padden door de aanleg van 30 poelen.

Ecologisch aanleg en beheer

Ecologisch aanleg en beheer

Ecologisch aanleg en beheer