Duurzaam onderhoud Vitens

Sinds enkele jaren voert Frisia Bergum het onderhoud uit op verschillende locaties van waterleidingbedrijf Vitens. Natuur en milieu staat hoog in het vaandel bij Vitens. Vitens doet er alles aan om de flora en fauna in de waterwingebieden te beschermen.

De wijze van onderhoud welke in nauw overleg met Vitens tot stand is gekomen is vertaald in een bestek welke door Frisia Bergum nauwkeurig en duurzaam wordt uitgevoerd. Door deze wijze van beheer en onderhoud zijn er de afgelopen jaren al mooie resultaten door Frisia Bergum behaald. Op enkele locaties van Vitens is het vleesetend plantje Zonnedauw geconstateerd en is onder invloed van het maaibeleid het orchideeën bestand uitgebreid.

Duurzaam onderhoud Vitens

Duurzaam onderhoud Vitens
 

Duurzaam onderhoud Vitens