Landschapsonderhoud Gemeente Opsterland

De driehonderd particulieren die aan het herstelplan van het coulisselandschap in de Gemeente Opsterland meedoen zijn laaiend enthousiast over de uitvoering door Frisia Bergum. Projectleider Marieke Tiekink van de gemeente constateert dat het landschapsonderhoud in prima handen is. 'Bij mij blijft de telefoon stil en dat is bij zulke grote klussen landschapsonderhoud een heel goed teken'.

Voor herstel van waardevolle landschapselementen zoals elzensingels, erfbeplanting en opschonen van dobben en pingo's trekt de Gemeente Opsterland drie jaar uit. Frisia Bergum is gestart met de werkzaamheden rond Gorredijk, waarna de omgeving van Ureterp aan de beurt was en als laatste kreeg de streek bij Wijnjewoude een opknapbeurt.

Landschapsonderhoud Gemeente Opsterland