Verwijderen kleine teunisbloem

In opdracht van Wetterskip Fryslân verwijdert Frisia Bergum op diverse locaties invasieve exoten zoals de kleine teunisbloem. Exoten komen door menselijk handelen in ons land terecht, waarvan de invasieve soorten zich snel vermeerderen. Het risico is dat waterlopen verstopt raken door hun woekergedrag en daarmee overstromingsrisico’s opleveren bij hevige regenbuien.

Voor aanvang van de werkzaamheden:
Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem

Uitvoeren van de werkzaamheden:
Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem