Tytsjerksteradiel komt met MVO-vignet

Frisia Bergum krijgt eerste Meiïnoar-Meidwaan vignet, 18 novemer 2016

MKB-Nederland roept vanaf 2016 elke derde vrijdag van november uit tot ‘Dag van de Ondernemer’. Dit jaar is de eerste ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 18 november. Ook Tytsjerksteradiel sluit zich aan bij dit initiatief. Ondernemer Willem Douma, eigenaar van Frisia Bergum uit Burgum, is vrijdagochtend door de wethouders Houkje Rijpstra en Doeke Fokkema in het zonnetje gezet.

Dag van de Ondernemer in Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel sluit zich graag aan bij dit initiatief. "Wy fine ûndernimmerskip hiel belangryk”, vertelt wethouder Houkje Rijpstra. "Krektlyn krigen wy fan de ûndernimmers de wurdearring fan de meast mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân. It is moai om no fanút de gemeente wei oan te sluten by de ‘Dag van de Ondernemer’ troch in ûndernimmmer út ús gemeente ús wurdearring oer te bringen.”

"Wy fine it fan grut belang dat ûndernimmers ferantwurdlikheid nimme foar minsken dy’t net of lestich folweardich meidwaan kinne yn it arbeidsproses. Gelokkich binne der yn Tytsjerksteradiel in soad bedriuwen dy’t har maatskiplik belutsen fiele by dy doelgroep en harren kânsen biedt. It kolleezje hat dêrom fan ‘e wike it beslút naam om as wurdearring foar dy ûndernimmers in ‘Meiinoar Meidwaan-finjet’ yn te fieren.”

Meiïnoar Meidwaan-vignet
De gemeente reikte vrijdagochtend op de ‘Dag van de Ondernemer’ symbolisch het eerste ‘Meiïnoar Meidwaan-vignet’ uit aan ondernemer Willem Douma van Frisia Bergum uit Burgum. Het Burgumer hoveniersbedrijf kent al jaren een gestage groei. De activiteiten zijn samen met de andere bedrijfsonderdelen Groenservice Noord en Pius Floris uitgebreid over noordelijke helft van Nederland. Bij het bedrijf werken meer dan 110 mensen met vooral ‘groene vingers’.

"Uit maatschappelijk oogpunt vinden we het erg belangrijk dat binnen het bedrijf kansen worden geboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt Douma. "We hebben door de jaren heen een goede relatie opgebouwd met het gemeentelijk werkgeversteam. Het afgelopen jaar zijn er via het werkgeversteam maar liefst 3 personen geplaatst bij ons. Ook via andere trajecten vinden mensen met arbeidsbeperking ons.”

"De waardering van de gemeente voor onze maatschappelijke betrokkenheid waardeer ik zeer”, aldus Willem Douma. "Ik ben ook wel een beetje verrast. Het is voor ons eigenlijk ook wel een beetje vanzelfsprekend. We hebben al 25 jaar goede ervaringen met mensen die moeite hebben met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Als Frisia Bergum zullen we het ‘Meiinoar Meidwaan-vignet’ graag gaan gebruiken en met gepaste trots uitdragen.”

In navolging van Frisia Bergum wil de gemeente ook de andere bedrijven en ondernemers via het ‘Meiïnoar Meidwaan-vignet’ de waardering geven voor hun inzet en betrokkenheid om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven binnen hun bedrijf.

Op de ‘Dag van de Ondernemer wordt ondernemer Willem Douma van Frisia Bergum door de wethouders Houkje Rijpstra en Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel gefeliciteerd met het eerste Meiinoar-Meidwaan vignet.