Privacy

 

Alle gegevens die door Frisia Bergum worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. De informatie die u aan Frisia Bergum verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Op de website van Frisia Bergum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina's. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Frisia Bergum de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt Frisia Bergum gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

U heeft ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door Frisia Bergum opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Frisia Bergum redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Frisia Bergum behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt

Op de website van Frisia Bergum kun je links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Frisia Bergum geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met de persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.