Sitemap

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de pagina´s op onze website.

•  Home
        •  Organisatie
        •  Geschiedenis
        •  MvO / CO2 prestatieladder niveau 5
        •  Leefbaarheid
        •  Aanbestedingsmethodieken
        •  Certificering
        •  Werkwijze
        •  Frisia Bergum Opleidingstraject
        •  Vacatures
                •  Vakbekwaam hovenier M/V
                •  Medewerker terreinonderhoud M/V
                •  Ervaren boomverzorger(s) / ETW-er(s)
                •  Assistent Boomtechnisch adviseur M/V
                •  Boomtechnisch adviseur ETT M/V
        •  Links
•  Specialisaties
        •  Pius Floris Boomverzorging
        •  Optigrun Daktuinen
        •  Griffioen Green to Colour
        •  Buro Buitenzorg
                •  Wat Buro Buitenzorg haar klanten biedt
                •  Buitenruimtespecialist in optimaforma
                •  De beleefruimte
        •  Onderhoudsmanagement
        •  Ecologische aanleg en beheer
•  Diensten
        •  Onderzoek en advies
        •  Terreininrichting
        •  Inrichtingsplannen en bestekken
        •  Tuinaanleg
        •  Terrein- en tuinonderhoud
        •  Onkruidbestrijding verhardingen
        •  Onkruidbestrijding halfverhardingen
        •  Heetwaterbehandeling
        •  Gladheidbestrijding
        •  Historisch groen
        •  Wegbeplanting en landschappelijk groen
        •  Rietsteken en helmplanten
        •  Dak- en gevelbegroeiing
        •  Kant en klaar hagen
        •  Kantoorbeplanting
        •  Machinaal grafdelven
        •  Levering beplanting
        •  Verhuur botsabsorber
        •  Boomverzorging
        •  Bestijding eikenprocessierups
        •  Bomenwacht
        •  Kokosystems
•  Projecten
        •  Projecten topografisch
        •  Tuin- en terreininrichting
                •  Werkzaamheden aan laatste rustplaats Warmenhuizen
                •  Hoeksterloane Damwald
                •  Aanplant helmgras De Nollen te Den Helder
                •  Inrichten toegangsplein NDC Mediagroep Leeuwarden
                •  Prachtige aanleg te Earnewald
                •  Bedrijventerrein A7
                •  Alliade Zorggroep
                •  Kant en Klaar hagen
                •  Sfeervolle tuinaanleg
                •  Olijfbomen
                •  IJshal te Leeuwarden
                •  De Wissel te Beetsterzwaag
                •  Gazon aanleg Fryske Akademy Leeuwarden
                •  Kunstgras in Leeuwarden
                •  Aanleg Green to Colour RSG Sneek
                •  Prairiebeplanting te Donkerbroek
                •  Aangelegde tuinen paar jaar na aanleg
                •  Rondweg Hardegarijp
                •  Boomplantdag 2017
                •  Kleurenpracht door vaste planten bij rotondes
                •  Aanleg damwand en botenhelling
                •  Plantenbakken Winkelcentrum Bilgaard
                •  Vaste planten Vitens Noardburgum
                •  Renovatie beplantingsvakken hoofdkantoor Vitens
                •  Herinrichting Amsterdamsevaart te Haarlem
                •  Herinrichting Europaplein Leeuwarden
                •  Bollen planten in Leeuwarden aan de Heliconweg
                •  Beplanting Vlaslaan in Beetsterzwaag
                •  Landschapsbeheer Friesland
                •  Plantwerk melkveehouderij
                •  Plantwerk stadscentrum Franeker
                •  Kant-en-klaar haag bonte Hedera
                •  Erfscheiding van Larixhout
                •  Tuinrenovatie zorginstelling
                •  Bootcampdag Duurzame organisaties
                •  Planten fruitbomen in Drachten
                •  Zichtscherm bij rotonde te Garyp
                •  Bloembakken winkelcentrum Damwald
                •  Plaatsen Mobilane scherm Harlingen
                •  Andreas Ensemble in Amsterdam
                •  Fruitpluktuin Heechterp-Schieringen Leeuwarden
                •  Schutting van rustiek zwarte planken
                •  Buurtskap de Tuunen te Texel
                •  Helmplanten Almere Poort
                •  Wilgenscherm Reidlansfeart
                •  Stationsgebied Cammighaburen Leeuwarden
                •  Verfraaiing tuin Franeker
                •  Klaphekjes Eikenhout
                •  Fokkema Leeuwarden
                •  Gritmune Dokkum
        •  Onderhoud
                •  Duurzaam onderhoud Vitens
                •  Landschapsonderhoud Gemeente Opsterland
                •  Machinaal haagknippen
                •  Onkruidbestrijding verharding
                •  Onkruidbestrijding halfverharding
                •  Verwijderen kleine teunisbloem
                •  Onderhoud vijvers Houtribhoogte Lelystad
        •  Boomverzorging
                •  Herinrichting Oostersingel Dokkum
                •  Meerjarig bomenonderhoud gemeente Almere
                •  Aanplant bomen nieuw Zaailand Leeuwarden
                •  Monitoren eikenprocessierups
                •  BEA SuikerUnie Vierverlaten
                •  Veteranen snoei
                •  Bestrijden luisoverlast 28 Lindebomen
                •  Boomsnoeien te Marken
                •  Boomtrekproef te Bakhuizen
                •  Populieren verwijderen Gemeente Opsterland
                •  Rooien paardenkastanje
                •  Groeiplaatsconstructie bomen Nieuwestad Leeuwarden
                •  Snoeiwerkzaamheden aan de Oostergoweg Leeuwarden
                •  Bomen verplanten Europaweg te Haarlem
                •  Bomen verwijderen te Drachten
                •  Bodemverbetering monumentale beuk
                •  Machinaal verplanten bomen in Drachten
                •  Boom verwijderen in Zwolle
                •  Verwijderen oude Eik Makkinga
                •  Herinrichting Markt Dokkum
                •  Onderzoek bomen Bergum
                •  Verplanten Eiken Bergum
                •  Inkorten monumentale Lindebomen Metslawier
                •  Verplanten Platanen gemeente Achtkarspelen
                •  Eikenprocessierups bestrijding
                •  Kappen Populier
                •  Ruilverkaveling bosschage
                •  Bestrijding ratelpopulier en Amerikaanse vogelkers
                •  Vrijheidsplein Leeuwarden
                •  Verplanten Lindebomen Drachten
                •  Gemeente Heerenveen, bomen verwijderen
                •  Bomen verwijderen Aldi Surhuisterveen
                •  Vervangen Zilveresdoorn Wilhelminaplein Leeuwarden
                •  Voorbereiding verplanten bomen N369 Rottevalle
                •  Snoeien bomen gemeente Leeuwarden
                •  Plaatsing vochtsensor Lindebomen Drachten
                •  Snoeien bomen gemeente Heerenveen
                •  Plaagdierenbestrijding
                •  Eikensingels snoeien FELIDA Big Cat Centre
                •  Kappen van bomen gemeente Tytsjerksteradiel
                •  Snoeien Linde gemeente Dantumadiel
                •  Kappen Amerikaanse Eik Nij Tjaerda Damwald
                •  Planten bomen langs de Centrale As
                •  Boomtrekproeven
                •  Boombescherming
        •  Daktuinen
                •  Watermanagementcentrum Nederland Lelystad
                •  Biodiversiteitsdak Werkmancollege Groningen
                •  Daktuin voor WoonFriesland in Jistrum
                •  Project Bilgaard Leeuwarden
                •  Multifunctioneel Centrum Tiendeveen
                •  Zinn locatie Selwerd te Groningen
                •  Winkelcentrum Oosterpoort Nijkerk
                •  Vitens Vechterwaard te Dalfsen
                •  Urban Studio's te Amsterdam
                •  Daktuin Grunobuurt
                •  Studentenvereniging R.K.S.V. Albertus Magnus
                •  Waterretentie dak Vrije Universiteit Amsterdam
                •  Ommelander Ziekenhuis Scheemda
                •  Herinrichting Fort aan de Buursteeg te Renswoude
                •  Familie Van der Bijl uit Olderbekoop
                •  Museum Giethoorn 't Olde Maat Uus
                •  Dakbestrating bij De Leyhoeve te Groningen
                •  Aanleg groendak Ambousen te Ameland
                •  Aanleg dakterras Baby Planet Drachten
                •  Sedumdak op kippenhok
                •  Bloemenpracht daktuin Het Festival te Zwolle
                •  Daktuin Anklaar te Apeldoorn
                •  Daktuinen Friesewal te Zwolle
                •  Daktuin Leeuwarden
                •  Tellepark te Heerenveen
                •  Particuliere daktuin Burgum
                •  Nieuw laboratorium Waterschap Hunze en Aa's
                •  Groendak Akkrum
        •  Ecologische aanleg en beheer
                •  Bij vriendelijke berm
                •  Ecologisch aanleg en beheer
                •  Grootschalige helmgras aanplant te Petten
                •  Bloembommen
•  Nieuws
        •  Social Media
        •  Films Optigroen
        •  Films Pius Floris Boomverzorging
        •  MvO CO2 prestatieladder niveau 5
        •  Persberichten
                •  Tytsjerksteradiel komt met MVO-vignet
                •  De opmars van de daktuin, 10 september 2013
                •  Retentiedak genomineerd voor Waterinnovatieprijs
        •  Nieuwsbrieven
•  Contact
        •  Contactgegevens
        •  Afspraak maken
        •  Informatie opvragen
        •  Aanvragen nieuwsbrief
•  Sitemap
•  Colofon
•  Disclaimer
•  Safeni Beheer BV
•  Privacy