Ecologische aanleg en beheer

Frisia Bergum rekent het tot haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het behoud en toename van biodiversiteit. De waarde daarvan wordt door steeds meer partijen erkent en leidt tot een toename van vraagstellingen op het gebied van ecologische aanleg en beheer. Frisia Bergum heeft daarvoor een aparte afdeling opgericht onder de noemer Ecologisch Team. Het kennisniveau van de diverse teamleden wordt door gerichte training steeds up to date gehouden, waardoor men voor tal van opdrachtgevers onder andere ecologisch beheer verzorgt. Op deze wijze wordt er toe bijgedragen dat de toegepaste wildebloemenzaden het beoogde effect kunnen hebben, namelijk een goede leefomgeving creëren voor allerlei bestuivende insecten.


Bij vriendelijke berm:
Frisia Bergum heeft in opdracht van Provincie Fryslân en naar een idee van mevrouw Rinie van Zanden (Statenlid Partij voor de Dieren) in de omgeving van Bitgum een "Bij” vriendelijke berm aangelegd.

De feestelijke opening werd verzorgd door gedeputeerde Sietske Poepjes in samenwerking met de o.b.s. Martenaskoalle te Bitgummole, zij hebben deze "Bij” vriendelijke berm op gepaste wijze ingezaaid.