• Kloosterlaan 81 - 9251 ME - Bergum
  • 0511 - 46 12 12
0511 - 46 12 12
Natuurpro ecologische aanleg en beheer
100%
min
110%

Natuurpro ecologische aanleg en beheer

Natuurpro ecologische aanleg en beheer
Natuurpro ecologische aanleg en beheer

Onder het motto kennisdeling, verzorgen wij workshops die bijdragen aan bewustwording binnen de samenleving; onze adviseurs verzorgen graag een lezing, bijvoorbeeld op scholen waarbij in samenwerking met leerkrachten een aantrekkelijk lesprogramma wordt ingezet.

Voorbeeldproject “Bij vriendelijke berm”: Frisia Bergum heeft in opdracht van Provincie Fryslân en naar een idee van mevrouw Rinie van Zanden (Statenlid Partij voor de Dieren) in de omgeving van Bitgum een "Bij” vriendelijke berm aangelegd. De feestelijke opening daarvan werd verzorgd door gedeputeerde Sietske Poepjes in samenwerking met de o.b.s. Martenaskoalle te Bitgummole, de kinderen en overige aanwezigen hebben deze "Bij” vriendelijke berm enthousiast ingezaaid.