Alliade Zorggroep

Meerdere projecten uitgevoerd voor Alliade Zorggroep.

Wie is Alliade?
Zorggroep Alliade biedt kwetsbare mensen zorg en ondersteuning. Alliade doet dat op zo'n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving. Zorggroep Alliade heeft vijf dochterstichtingen of zorgpartners: Talant, Meriant, Driever's Dale, BaanPlus en Zorgkompas. Ze bieden gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg.

Voor de locaties te Drachten en Beetsterzwaag heeft Frisia Bergum de terreininrichting voor haar rekening genomen. Bij beide projecten speelden communicatie met opdrachtgever en cliënten van de opdrachtgever een belangrijke rol. De terreinrichting is geheel ingevuld naar de eigen van de opdrachtgever waarbij het vakmanschap van onze hoveniers een belangrijke rol speelde.

Alliade Zorggroep
Alliade Zorggroep