Andreas Ensemble in Amsterdam

Een optimale tuinbeleving voor de bewoners van het Andreas Ensemble in Amsterdam. (Dak)tuinonderhoud door Frisia Bergum op basis van een MJOP.  Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Andreas Ensemble in Amsterdam

Andreas Ensemble in Amsterdam

Andreas Ensemble in Amsterdam

Andreas Ensemble in Amsterdam