Beplanting Vlaslaan in Beetsterzwaag

Beplanting aangebracht op de Vlaslaan in Beetsterzwaag, naar het ontwerp van tuinarchitect Nienke Plantinga Magnolia Tuinontwerp.

Vlaslaan in Beetsterzwaag

Vlaslaan in Beetsterzwaag

Vlaslaan in Beetsterzwaag

Vlaslaan in Beetsterzwaag