Buurtskap de Tuunen te Texel

Inrichting om de woningen van Buurtskap de Tuunen te Texel.

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Het grondwerk voor het Kadijkserf in Buurtskap de Tuunen is bijna klaar. De paden zijn aangebracht en de rijplaten kunnen daarna worden verwijderd. Binnenkort wordt het kruidenmengsel gezaaid en de worden de eerste hagen en bomen geplant.

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Het woonrijp maken in Buurtskap de Tuunen gebeurd in fasen. Op dit moment wordt gewerkt aan het Tuinerf. Op het parkeerterrein worden de boomstammen aangebracht. De wadi’s zijn uitgegraven en de laatste paden met halfverharding worden aangelegd.

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Buurtskap de Tuunen te Texel

Inmiddels is het eerste deel De Tuunen in gebruik genomen, meer informatie hierover is te vinden op de website: www.buurtskapdetuunen.nl