Vaste planten Vitens Noardburgum

We zijn blij dat Vitens (locatie Noardburgum) content is met de eerdere toepassing van vaste planten (concept Griffioen Wassenaar). En nu gekozen heeft voor verdere uitbreiding naar meerdere beplantingsvakken, omdat het uitstraling van het terrein enorm ten goede komt.

Vaste planten Vitens Noardburgum


Vaste planten Vitens Noardburgum